Anne Cathrine Krabek

Par- og familieterapeut Anne Cathrine KrabekPar -og familieterapeut.

Adresse: Overgade 14, 2.th., 5000 Odense C

 

CV (curriculum vitae)

2009 - Privat praktiserende familieterapeut.
2003 – 2009 Familieterapeut og leder af Familiehus i Odense Kommune.
2002 – 2003 Familieterapeut i familiehus, Odense Kommune.
1981 – 2002 Sundhedsplejeske i Odense Kommune ( småbørnsfamilier, skolebørn og unge).
1991 – 1981

Sygeplejerske ved børneafdeling (børn i alderen 0-14 år)

1979 – 1991 Sygeplejerske ved almen medicinsk afdeling

 

Grunduddannelser, videreuddannelser og kurser

2007 – 2008 4 af 6 moduler i Diplomuddannelse i ledelse.
2001 Afsluttet 3-årig familieterapeutisk uddannelse ved Kempler Instituttet.
1991 Autoriseret sundhedsplejerske. Sygepleje højskolen ved Århus
Universitet.
1979 Autoriseret sygeplejerske. Uddannet ved Odense Universitets Hospital.

 

Kerneydelse
- Familieterapi og rådgivning til børn/ unge og deres familier.
- Parterapi
- Løser opgaver som § 54 støtteperson

Metoder
Overordnet har familieterapiformen rod i den humanistiske og eksistencielle teori og tradition.

  • Oplevelsesorienteret familieterapi. En terapiform, hvor terapeuten arbejde med de interpersonelle processer. Altså det der sker -  eller det der ikke sker mellem mennesker.
  • Relationskompetence. At arbejde med at de voksne i en familie kan påtage sig ansvar for stemningen og samspillet i en familie.
  • Opmærksomhed på egne og andres tanker og følelser.
  • Fokus på kommunikation. Det vi siger – og det vi ikke siger.
  • Fokus på en anerkendende tilgang til at resourcer i familien.

 

Priser til private
Terapi og rådgivning: kr. 900,- pr. samtale.
En samtale varer typisk en time.
Dog er 1. samtale ofte af 1 1/2 times varighed.

Priser til fagpersoner
Kontakt mig for nærmere information.

 

 

Psykolog Gert Radoor, medlem af Dansk psykologforening, foreningens logo