Psykologundersøgelser

Det kan være en supplerende hjælp for en sagsbehandler at få en psykolog til at foretage en psykologundersøgelse af en borger.

Undersøgelser af voksne

Vi laver undersøgelser for kommunale forvaltninger - ofte jobcentre, social & sundhedsafdelinger og børn & familieafdelinger.

Vi udfører arbejdsevne vurderinger i forbindelse med pensions– og revalideringssager og andre arbejdsrelaterede områder.

Vi udfører forældreevne vurderinger i forbindelse med sager om anbringelse eller hjemtagelse af et barn.

Vi laver undersøgelser for forsikringsselskaber i forbindelse med forsikringssager.

Undersøgelser af børn og unge

Vi laver undersøgelser for kommunale forvaltninger og institutioner – ofte Børn & unge afdelinger, pædagogisk psykologiske rådgivninger og skoler.

Vi udfører psykologiske vurderinger i forbindelse med sager om anbringelse eller skoleplacering.

Undersøgelsernes art

  • Kognitive/intellektuelle resurser
  • Neuropsykologiske resurser
  • Personligheds mæssige resurser – sociale kompetencer
  • Observationer

Skriftlig erklæring

En psykologundersøgelse munder ud i en grundig skriftlig erklæring til sagsbehandleren med kopi til direkte parter i sagen.

 

 

Psykolog Gert Radoor, medlem af Dansk psykologforening, foreningens logo