Anna Sejer Nielsen

Psykolog Anna Sejer NielsenAutoriseret psykolog.

Medlem af Dansk Psykologforening.

 

CV (curriculum vitae)

2008-2009
Adjunkt på UCL samt privat praksis.
2007
Privat praksis. Arbejdet med kriser, stressproblematikker, traumer, tab. Individuelt, par, familier og børn. Udført psykologiske undersøgelser på børn og voksne.
2005-2007

Ansat i Familiehuset Rosengaard, som psykolog 30 timer ugtl.

Arbejdet med familieterapi, såvel som individuelle terapier. Udført personligheds- samt forældrekompetenceundersøgelser.

Har haft deltidspraksis Citypsykologerne. Individuelle terapier hovedsagelig med stressproblematikker. Udført supervision.

2001-2005
Ansat i PPR-Rosengaard, herunder tilknyttet Odense kommunes heldagsskole Bækholmskolen for børn med særlige vanskeligheder indenfor adfærd, kontakt og trivsel, samt div. AKT-klasser.
1987 - 1997
Sygeplejerske hovedsagelig indenfor Psykiatrien.

 

Grunduddannelser, videreuddannelser og kurser

2007
Kursus: Mindfulness og EMDR.
2005-2007
Kurser: Tegneterapi, Rorschach, Empowerment, WAIS.
2004
Autoriseret af psykolognævnet.
2001-2005
Kurser: Individuel kriseintervention i teori og praksis, TAT, den gode undersøgelse, Rorschach, WISClll.
2001
Cand. Pæd. Psyk fra DPU.
1987-1997
Kurser: Kemplers supervisorudd. 1. del., systemisk terapi, miljøterapi og psykoedukation.
1987
Autoriseret sygeplejerske. Uddannet ved Odense Universitets Hospital.
 

 

Psykolog Gert Radoor, medlem af Dansk psykologforening, foreningens logo