Psykologiske metoder

Hos psykologsjakket anvender vi en række videnskabeligt afprøvede metoder.

Metoder til behandling og rådgivning:

Compassion Focused Therapi (CFT)

  Acceptance and Commitment Therapy  (ACT)

  Mindfulness Meditation

  Metakognitiv terapi

  Systemisk-Narrativ terapi og konsultation

  Almindelig psykologisk rådgivning